18 lipca 2024
Cennik

Wykaz opłat za instalację i korzystanie z systemu iRejestracja.pl:

Rodzaj opłaty

Cena netto

Jednorazowa opłata instalacyjna systemu

500 zł  

Miesięczna opłata abonamentowa

Pojedynczy zasób

50 zł  

Zasoby tej samej specjalizacji w jednej lokalizacji

60 zł  

Zasoby różnych specjalizacji w jednej lokalizacji

80 zł  

Dodatkowa lokalizacja dla zasobów tej samej specjalizacji

40 zł  

Dodatkowa lokalizacja dla zasobów różnych specjalizacji

60 zł  


Jako zasób określa się obiekt w systemie, dla którego tworzony jest grafik rezerwacji np. lekarz, prawnik, instruktor.

 

Opłata instalacyjna systemu, obejmuje:

 • indywidualną szatę graficzną strony internetowej
 • wykonanie strony głównej (istnieje możliwość rozszerzenia liczby stron)
 • konfigurację mapy dojazdowej dla placówki
 • instalację i konfigurację systemu na serwerze
 • przygotowanie systemu do pracy – utworzenie kont użytkowników obsługujących system, konta SMS, wprowadzenie wstępnych informacji widocznych dla odwiedzających stronę internetową

Opłata abonamentowa obejmuje:

 • hosting – opłata za utrzymanie systemu/strony na serwerze
 • dwa konta poczty elektronicznej e-mail - do obsługi automatycznych powiadomień systemowych, konto dla recepcji (istnieje możliwość rozszerzenia liczby kont pocztowych)
 • obsługę informatyczną
 • automatyczne aktualizacje systemu

Opłata abonamentowa nie obejmuje:

 • opłaty za utrzymanie domeny
 • opłaty za SMS-y wysyłane z systemu 

System iRejestracja.pl może zostać uruchomiany w ramach dowolnej domeny lub subdomeny. Standardowo, subdomena TwojaNazwa.iRejestracja.pl  jest dla Państwa udostępniona bezpłatnie. 
Koszt SMS-ów wysyłanych z systemu iRejestracja.pl jest zgodny z cennikiem operatora sieci telefonii komórkowej. 

System iRejestracja.pl umożliwia obsługę wielojęzyczności. Jako opcję dodatkową można dołączyć do systemu wybrane wersje językowe.

    Regulamin
Copyright (c) 2009 ProNet Media